WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Xuyên Mộc

Bà RU1ECBa - Vung Tàu  |  Ðông Nam BU1ED9

Xuyên Mộc is a commune (xã) and village in Xuyên Mộc District, Bà Rịa–Vũng Tàu Province, in Vietnam.

Coordinates: 10°34′N 107°25′E / 10.567°N 107.417°E / 10.567; 107.417

[Wiki]


Big cities nearby

Bà Rịa Vũng Tàu Province    (18 km)


Big Towns nearby

Đất Đỏ    (19 km)


Other locations nearby

Bông Trang    (5 km)

Phước Tân    (5 km)

Gò Cà    (7 km)

Gò Cát    (7 km)

Hòa Bình    (7 km)

Láng Cà Thi    (7 km)

Xóm Tà Lang    (8 km)

Xóm Trai Đèn    (8 km)

Láng Dài    (9 km)

Hồ Tràm    (10 km)

Nhu Lam    (10 km)

Phước Thuận    (10 km)

Bàu Mang    (11 km)

Tân Bình    (11 km)

Sơn Bình    (12 km)

Xóm Xã Năm    (13 km)

Xuân Sơn    (13 km)

Bình Châu    (14 km)

Phú Quí    (14 km)

Thanh Bình    (14 km)

Bàu Lâm    (15 km)

Đá Bạc    (15 km)

Lộc An    (15 km)

Lộc An Bà Rịa Vũng Tàu    (15 km)

Bình Trung    (17 km)

Bình Trung Bà Rịa Vũng Tàu    (17 km)

Phú Hòa    (17 km)

Vinh Trung    (17 km)

Xã Long Tân    (17 km)

Hòa Hiệp    (18 km)

Lâm Xuân    (18 km)

Phước Hội    (18 km)

Phuoc Tho    (18 km)

Bình Giã    (19 km)

Tân Lâm    (19 km)

Vinh Hà    (19 km)

Cù My    (20 km)