WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Pishcha

Shatskyi  |  VolynTowns nearby

Shats k    (14 km)

Shatsk    (15 km)

Szack    (15 km)


Smaller towns nearby

Svityaz    (14 km)

Orchówek    (18 km)


Villages nearby

Hayivka    (8 km)

Sobibór Lublin Voivodeship    (18 km)


Other locations nearby

Mel niki Pishchanskiye    (2 km)

Khmelishche    (4 km)

Zatish ye    (4 km)

Kamenka    (6 km)

Ostriv ya    (6 km)

Ostrov ye    (6 km)

Perevis    (6 km)

Khryps k    (7 km)

Yamitsa    (7 km)

Rostan    (8 km)

Mutvitsa    (9 km)

Novoles ye    (9 km)

Arekhava    (10 km)

Dubok    (10 km)

Guta    (10 km)

Zaazyornaya    (10 km)

Annospasskaya    (11 km)

Drochava    (11 km)

Mel niki    (11 km)

Mel nyky    (11 km)

Pul mo    (11 km)

Pulemets    (11 km)

Radzyezh    (11 km)

Chemeryn    (12 km)

Krasnyy Bor    (12 km)

Novosady    (12 km)

Pereshpa    (12 km)

Lanskaya    (13 km)

Zelenitsa    (13 km)

Chersk    (14 km)

Galevka    (14 km)

Gorokhovishche    (14 km)

Oltush    (14 km)

Zales ye    (14 km)

Kamarowka    (15 km)

Nikol skoye    (15 km)

Pertyshche    (15 km)

Dvorishche    (16 km)

Khmelëvka    (16 km)

Koshary    (16 km)

Kotelinchitsa    (16 km)

Orkhovo    (16 km)

Podmanovo    (16 km)

Rytets    (16 km)

Selyakhi    (16 km)

Tamashowka    (16 km)

Dobroye    (17 km)

Ol shanka    (17 km)

Ol shanki    (17 km)

Perovoye    (17 km)

Prybarava    (17 km)

Rudnya    (17 km)

Dombrovka    (18 km)

Kharsy    (18 km)

Lipinki    (18 km)

Lozitsa    (18 km)

Omel no    (18 km)

Otyaty    (18 km)

Tsytyl ya    (18 km)

Yablochno    (18 km)

Suszno    (19 km)

Szuminka    (19 km)

Włodawka    (19 km)

Boguslavka    (20 km)

Kabyolki    (20 km)

Otchin    (20 km)

Zales ye    (20 km)