WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Berezhany Raion

Berezhanskyi  |  TernopilTowns nearby

Kozova    (16 km)


Villages nearby

Ray    (2 km)

Nadrichne    (9 km)

Chesniki    (16 km)


Other locations nearby

Adamovka    (1 km)

Lapshin    (4 km)

Les niki    (4 km)

Ginovitsy    (5 km)

Posukhuv    (5 km)

Shibalin    (5 km)

Shybalyn    (5 km)

Potutory    (6 km)

Nadorozhnev    (7 km)

Shumlyany    (7 km)

Zhukiv    (7 km)

Zhukov    (7 km)

Kuropatniki    (8 km)

Rybniki    (9 km)

Gutsisko    (10 km)

Kuryany    (10 km)

Mechishchev    (10 km)

Nadrechnoye    (10 km)

Potok    (10 km)

Rogachin    (10 km)

Bishche    (11 km)

Byshki    (11 km)

Dybshche    (11 km)

Kotuv    (11 km)

Letyatin    (11 km)

Rogachin Ves    (11 km)

Rohachyn    (11 km)

Saranchuki    (11 km)

Verbov    (11 km)

Vul ka    (11 km)

Krivoye    (12 km)

Pidvysoke    (12 km)

Podvysoke    (12 km)

Poruchin    (12 km)

Saranchuky    (12 km)

Gonoratuvka    (13 km)

Narayuv Ves    (13 km)

Trostianets    (13 km)

Trostyanets    (13 km)

Urman    (13 km)

Volitsa    (13 km)

Lopushna    (14 km)

Lopushnia    (14 km)

Narayiv    (14 km)

Strygan tse    (14 km)

Tsenev    (14 km)

Tsenyuv    (14 km)

Konyukhi    (15 km)

Rekshin    (15 km)

Vybudov    (15 km)

Dobrynev    (16 km)

Plikhov    (16 km)

Privetnoye    (16 km)

Verkhnyaya Lipitsa    (16 km)

Kal noye    (17 km)

Mirnoye    (17 km)

Nizhnyaya Lipitsa    (17 km)

Olesino    (17 km)

Pisaruvka    (17 km)

Slavyatin    (17 km)

Stratin    (17 km)

Stratyn    (17 km)

Kalinovka    (18 km)

Podusil na    (18 km)

Pukov    (18 km)

Rozgaduv    (18 km)

Avgustovka    (19 km)

Avgustuvka    (19 km)

Godov    (19 km)

Goduv    (19 km)

Shumlyany    (19 km)

Zholchuv    (19 km)

Iosipovtsy    (20 km)

Muzhilov    (20 km)

Novosyulka    (20 km)

Svitanok    (20 km)

Vymysluvka    (20 km)


Landmarks nearby

Berezhany Castle    (very near)