WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Čereňany

Prievidza  |  TrencianskyBig cities nearby

Prievidza    (17 km)


Towns nearby

Bojnice    (16 km)


Smaller towns nearby

Oslany    (2 km)

Zemianske Kostoľany    (5 km)

Veľké Uherce    (7 km)

Nováky    (8 km)

Dolné Vestenice    (9 km)

Lehota pod Vtáčnikom    (10 km)

Veľké Bielice    (10 km)

Cigeľ    (14 km)

Sebedražie    (14 km)

Žabokreky nad Nitrou    (14 km)

Uhrovec    (16 km)

Chynorany    (17 km)

Skýcov    (17 km)

Poruba    (20 km)


Villages nearby

Rajčany    (14 km)

Brezolupy    (15 km)

Kšinná    (20 km)


Other locations nearby

Bystričany    (2 km)

Chalmová    (2 km)

Paučica    (2 km)

Vieska    (3 km)

Durišove Štále    (4 km)

Malé Kršteňany    (4 km)

Pažiť    (4 km)

Tryznovský    (4 km)

Dolné Lelovce    (5 km)

Horná Ves    (5 km)

Horná Ves Prievidza    (5 km)

Kamenec pod Vtáčnikom    (5 km)

Veľké Kršteňany    (5 km)

Dolný Kamenec    (6 km)

Bencleje    (7 km)

Dvorníky nad Nitricou    (7 km)

Horný Kamenec    (7 km)

Malé Uherce    (7 km)

Nitrica    (7 km)

Račice    (7 km)

Radobica    (7 km)

Šípok    (7 km)

Valacheje    (7 km)

Diel    (8 km)

Horné Vestenice    (8 km)

Kolačno    (8 km)

Rudica    (8 km)

Skačany    (8 km)

Brezová    (9 km)

Horné Lelovce    (9 km)

Hradište    (9 km)

Hradište Partizánske    (9 km)

Navojovce    (9 km)

Nitrianske Sučany    (9 km)

Andrašová    (10 km)

Cerová    (10 km)

Domčikov    (10 km)

Hlboké    (10 km)

Max    (10 km)

Veľká Lehota    (10 km)

Brodzany    (11 km)

Diviacka Nová Ves    (11 km)

Laskár    (11 km)

Látkovce    (11 km)

Malá Lehota    (11 km)

Malé Bielice    (11 km)

Urban    (11 km)

Vrbany    (11 km)

Betlehem    (12 km)

Foltan    (12 km)

Istok    (12 km)

Müller    (12 km)

Podhradie    (12 km)

Podhradie Prievidza    (12 km)

Somorovejsa    (12 km)

Beznákovejsa    (13 km)

Čaltice    (13 km)

Cieger    (13 km)

Diviaky nad Nitricou    (13 km)

Klížske Hradište    (13 km)

Koš    (13 km)

Nedašovce    (13 km)

Škarbov Dvor    (13 km)

Toma    (13 km)

Vysočany    (13 km)

Ješkova Ves nad Nitricou    (14 km)

Kľak    (14 km)

Klíž    (14 km)

Kocurany    (14 km)

Krásno    (14 km)

Krásno Partizánske    (14 km)

Mačov    (14 km)

Opatovce nad Nitrou    (14 km)

Turčianky    (14 km)

Veľké Pole    (14 km)

Veľký Klíž    (14 km)

Banky    (15 km)

Ješkova Ves    (15 km)

Malé Ostratice    (15 km)

Miezgovce    (15 km)

Nedanovce    (15 km)

Ostratice    (15 km)

Píla Kľak    (15 km)

Pravotice    (15 km)

Striebornica    (15 km)

Tabernaus    (15 km)

Uhrovské Podhradie    (15 km)

Veľké Ostratice    (15 km)

Janova Ves    (16 km)

Klátova Nová Ves    (16 km)

Malé Bošany    (16 km)

Nitrianske Rudno    (16 km)

Ostrý Grúň    (16 km)

Píla    (16 km)

Pišovci    (16 km)

Veľké Bošany    (16 km)

Žitná    (16 km)

Brezovo    (17 km)

Cibajka    (17 km)

Debnárov    (17 km)

Horné Naštice    (17 km)

Javor Štál    (17 km)

Kostolná Ves    (17 km)

Livina    (17 km)

Omastiná    (17 km)

Prochot    (17 km)

Rajnohov Štál    (17 km)

Rybany    (17 km)

Štefankov    (17 km)

Šutovce    (17 km)

Žitná Radiša    (17 km)

Abraham    (18 km)

Blažkov    (18 km)

Dlžín    (18 km)

Do Holuba    (18 km)

Dolné Naštice    (18 km)

Dubnica    (18 km)

Hrabičov    (18 km)

Kisülés    (18 km)

Livinské Opatovce    (18 km)

Lukačov Štál    (18 km)

Malá Lehota    (18 km)

Nadlice    (18 km)

Rakovec    (18 km)

Rudnianska Lehota    (18 km)

Šuľa    (18 km)

Šula    (18 km)

Veľká Lehôtka    (18 km)

Župkov    (18 km)

Biskupice    (19 km)

Borisko    (19 km)

Dubnička    (19 km)

Hradec    (19 km)

Liešťany    (19 km)

Malá Lehôtka    (19 km)

Necpaly nad Nitrou    (19 km)

Nová Lehota    (19 km)

Pečeňany    (19 km)

Rajčany    (19 km)

Sádok    (19 km)

Seč    (19 km)

Seč Prievidza    (19 km)

Zdolžavina    (19 km)

Biely Vrch    (20 km)

Borčany    (20 km)

Dolné Ozorovce    (20 km)

Horné Chlebany    (20 km)

Hrežďovce    (20 km)

Hubáčov    (20 km)

Jedľové Kostoľany    (20 km)

Kanianka    (20 km)

Malé Chlievany    (20 km)

Šajbov    (20 km)

Smelákovci    (20 km)


Landmarks nearby

Elektráreň Nováky    (7 km)

Nováky Power Plant    (7 km)

Hrušov    (19 km)


Churches nearby

Púšť    (7 km)

Svätý Vendelín    (17 km)