WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Murmanskaya Oblast

Levozerskiy rayon  |  MurmanskOther locations nearby

Symbozero    (13 km)

Chudo    (15 km)


Landmarks nearby

Voronezh radar    (13 km)