WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Kerkera

Kerkera  |  SkikdaBig Towns nearby

Tamalous    (12 km)


Towns nearby

Zitouna    (13 km)

Zitouna Skikda    (13 km)


Smaller towns nearby

Aïn ZoûîT    (19 km)


Other locations nearby

El Rhedir    (2 km)

Zoubia    (3 km)

Mechtet Oueldedja    (4 km)

Sidi Alî    (4 km)

El Ammoûchi Ali    (5 km)

Loubyer    (5 km)

Sidi Ali    (5 km)

Telezza    (5 km)

El Hrâyech    (6 km)

Mechta Tessa tâch    (6 km)

Ouled Ma zoûz    (6 km)

Arhbâl    (7 km)

Sidi Ali    (7 km)

Damnîya    (8 km)

El Ouloûdj    (9 km)

Beni Saïd    (11 km)

El Khemîs    (11 km)

Mechta Zoûbia    (11 km)

Djemmâla    (12 km)

Ed Douar    (12 km)

Mechta Boû el Rhab    (13 km)

Bordj du Caïd    (14 km)

Ksir Beni Zid    (14 km)

Mechta Bîn el Ouîdâne    (14 km)

Aïn ech Cherâya    (15 km)

Dokna    (15 km)

El Kântîla    (16 km)

Sîouâne    (16 km)

Zaouia Bou Rkache    (17 km)

Oued di Djebel    (18 km)

Zeriba    (19 km)


Landmarks nearby

Djêma el Atîk    (2 km)

Sidi Ahmed    (2 km)

Sidi Lakhdar    (2 km)

Beni Aîch    (4 km)

Beni Beddoûs    (4 km)

Djêma Sidi Ali Cherif    (4 km)

Seb a Fersêne    (4 km)

Sidi Bahloûch    (4 km)

Bou Shâba    (5 km)

Djêma Ben Arîba    (5 km)

Djêma Boû Cha îr    (5 km)

Djêma Sahbi    (5 km)

Djêma Sidi Aïssa    (5 km)

Mouch A gâb    (5 km)

Moûl el Mseyeda    (5 km)

Moûl es Sra    (5 km)

Bou Klî a    (6 km)

Djêma Boû Fares    (6 km)

Djêma Dagdâg    (6 km)

Djêma el Bîada    (6 km)

Djêma Ouâssa el Merâs    (6 km)

Koudiet Yezzâr    (6 km)

Sidi Abdallah    (6 km)

Sidi Bou el M îz    (6 km)

Sidi Bou Zîtoûna    (6 km)

Bou Khalfoûn    (7 km)

Djêma el Ketâtene    (7 km)

Sidi Abdelkader    (7 km)

Sidi Hammoûd    (7 km)

Sidi Mbârek    (7 km)

Sidi Messaoud    (7 km)

Sidi Mohammed el Haddâdi    (7 km)

Sidi Omar    (7 km)

Djêma Guern Aïcha    (8 km)

Sidi Bou Hdîd    (8 km)

Sidi Slîmâne    (8 km)

Djêma Boû Yarhîl    (9 km)

Sidi Bou Karroûba    (9 km)

Sidi Brâham    (9 km)

Djêma Brahim Ka bêch    (10 km)

Djêma Sidi Sama    (10 km)

Moûl Settâr    (10 km)

Sidi Achour Marabout    (10 km)

Sidi Aïn el Azîz    (10 km)

Sidi Bou Soufa    (10 km)

Sidi el Abiod    (10 km)

Sidi Yahya    (10 km)

Zaouia Semach    (10 km)

Djêma Boû Hassan    (11 km)

Djêma Moûl el Koudia    (11 km)

Djêma Sidi Ahmed La yadî    (11 km)

Sidi Bou Tîfa    (11 km)

Sidi el Mansoûr    (11 km)

Bou Taroua    (12 km)

Djemaa Sidi Mohammed Dagde    (12 km)

Sidi Ahmed Toûâti    (12 km)

Sidi Bou Lkarnîne    (12 km)

Sidi el Abied    (12 km)

Sidi el Hatri    (12 km)

Sidi Mbârek    (12 km)

Sidi el Hâdjdj    (13 km)

Zaouia Boudoudah    (13 km)

Zaouia Tirhenatene    (13 km)

Sidi Moussa    (14 km)

Sidi Sâlah    (14 km)

Zaouia Tahra    (14 km)

Maison Forestière de Dokna    (15 km)

Moûl el Mzâra    (15 km)

Moûl ez Zîtoûna    (15 km)

Moul Louhmiouîya    (15 km)

Sidi Ali Cherîf    (15 km)

Boû Lemtâmed    (16 km)

Djemaa Sidi Bel Aid    (16 km)

Sidi Ali    (16 km)

Sidi Ben Seddîk    (16 km)

Sidi Bou Zatoûta    (16 km)

Sidi Marhrâoui    (16 km)

Sidi Ya koûb    (16 km)

Zaouia Diouaba    (16 km)

Boû el Kermoûd    (17 km)

Moûl el Koudia    (17 km)

Moul el Koudia    (17 km)

Sidi Boudjêma    (17 km)

Sidi Mohammed    (17 km)

Sidi Saïd    (17 km)

Sidi Zerzoûr    (17 km)

Zaouia el Kita    (17 km)

Zaouia Tabellout    (17 km)

Djêma Dergal    (18 km)

Djemaa di el Melahab    (18 km)

Ed Darrâdjî    (18 km)

El Kouâri    (18 km)

Maison Forestière de Tigz    (18 km)

Msî et Tâbîya    (18 km)

Sidi Harrât    (18 km)

Sidi Mhenni    (18 km)

Sidi Mohammed    (18 km)

Moûl Sra    (19 km)

Sidi Ahmed    (19 km)

Sidi Mela b    (19 km)

Sidi Râbah    (19 km)

Zaouia Tameda    (19 km)

Djêma Bou Choûcha    (20 km)

Djemaa Mzala    (20 km)

Sidi Kenber    (20 km)


Churches nearby

El Hâdj Mbârek    (2 km)

Koubbet Sidi Ali Ben Zouit    (5 km)

Sidi Aïssa    (7 km)

Sidi Bou Fâres    (7 km)

Djêma Boû Karmoûda    (8 km)

Sidi Achoûr    (10 km)

Sidi Mohammed Saïd    (15 km)

Sidi Bou Medjoût    (16 km)

Sidi Amer    (17 km)

Sidi Ben Abderrahmâne    (19 km)