WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Nanchong

Nanchong  |  Sichuan

Location of Nanchong Prefecture within Sichuan (China).png

Nanchong (Chinese: 南充; pinyin: ; Wade–Giles: ; Sichuanese: lancong; ) is a prefecture-level city in the northeast of Sichuan province, People's Republic of China, with an area of 12,479.96 square kilometres (4,818.54 sq mi), and at the 2010 census was home to 6,278,614 people whom 1,858,875 lived in the built-up (or metro) area made of 3 urban districts. It is the second most populated city of Sichuan Province, only after Chengdu. The administrative center is Shunqing District.

[Wiki]


Big cities nearby

Gaoping    (2 km)


Other locations nearby

Xinjian    (1 km)

Shunqing    (2 km)

Huafeng    (3 km)

Wufeng    (4 km)

Huohua    (5 km)

Yaojiagou    (5 km)

Baoduzitian    (6 km)

Xixing    (6 km)

Jingxi    (7 km)

Qingsong    (7 km)

Wenfeng    (7 km)

Jialing    (8 km)

Zhangjiagou    (8 km)

Bajiao    (9 km)

Qinglian    (9 km)

Xinfu    (9 km)

Yingxi    (9 km)

Chenjiawan    (10 km)

Dashu    (10 km)

Mulao    (10 km)

Shilou    (10 km)

Xiaofo    (10 km)

Xiaoxinguan    (10 km)

Xinmiaozi    (10 km)

Yong an    (10 km)

Dujiaba    (11 km)

Liweigan    (11 km)

Luoxi    (11 km)

Shufanggou    (11 km)

Xiaolong    (11 km)

Banzeng    (12 km)

Longmen    (12 km)

Jinshui    (13 km)

Laojun    (13 km)

Longjiatuo    (13 km)

Shuanggui    (13 km)

Yangsiba    (13 km)

Zengjiaqiao    (13 km)

Dazuishan    (14 km)

Gongxing    (14 km)

Jintai    (14 km)

Qingju    (14 km)

Xiejiacitang    (14 km)

Yulong    (14 km)

Fenghuang    (15 km)

Gaomiaozi    (15 km)

Huangjia Dayuanzi    (15 km)

Liyue    (15 km)

Qushui    (15 km)

Tianbaogong    (15 km)

Yuhuangmiao    (15 km)

Zouma    (15 km)

Dalin    (16 km)

Fanjiaba    (16 km)

Quejia    (16 km)

Sanlongchang    (16 km)

Shiyang    (16 km)

Xiaoheba    (16 km)

Yili    (16 km)

Huangjin    (17 km)

Jinniushan    (17 km)

Jinshan    (17 km)

Sangou    (17 km)

Tongren    (17 km)

Wanjia    (17 km)

Yujia    (17 km)

Yuwangmiao    (17 km)

Dongguan    (18 km)

Fandian    (18 km)

Hexi    (18 km)

Longhuiguan    (18 km)

Mujiagou    (18 km)

Tieqianba    (18 km)

Xujia Dayuanzi    (18 km)

Baigelin    (19 km)

Daguan    (19 km)

Longpan    (19 km)

Luxi    (19 km)

Shuangmiaozi    (19 km)

Suanzaoya    (19 km)

Taihe    (19 km)

Xitou    (19 km)

Yingshengsi    (19 km)

Fengshan    (20 km)

Shenmiaoya    (20 km)

Taoyuan    (20 km)

Tianfeng    (20 km)

Xiaoshiya    (20 km)

Yishan    (20 km)