WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Gotsk

Salihorsk  |  MinskSmaller towns nearby

Hotsk    (very near)


Other locations nearby

Korch    (4 km)

Lugi    (7 km)

Luhi    (7 km)

Puzichi    (8 km)

Khorastava    (10 km)

Veyno    (10 km)

Chalanyets    (11 km)

Cholonets    (11 km)

Dubitsa    (11 km)

Kormuzh    (11 km)

Tesna    (11 km)

Baraviki    (13 km)

Gruzdovo    (13 km)

Gavril chitsy    (14 km)

Hawryl chytsy    (14 km)

Peschanka    (14 km)

Baran Gora    (15 km)

Mizhlyessye    (15 km)

Rakhovichi    (15 km)

Vyalichkavichy    (15 km)

Novina    (16 km)

Peredel    (16 km)

Krasnaya Volya    (17 km)

Staryye Velichkovichi    (17 km)

Malyye Chuchevichi    (18 km)

Korchevatka    (19 km)

Barsukova    (20 km)

Vyalikiya Chuchavichy    (20 km)

Zast├źnok    (20 km)