WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Telekhany

Ivatsevichy  |  BrestSmaller towns nearby

Tsyelyakhany    (very near)


Other locations nearby

Vul ka    (4 km)

Glinishche    (5 km)

Gortol    (5 km)

Hortal    (5 km)

Kraglevichi    (5 km)

Somino    (6 km)

Kolonsk    (7 km)

Amyal naya    (8 km)

Dolgaya    (8 km)

Turnaya    (9 km)

Glinnaya    (10 km)

Hutka    (10 km)

Babrovichy    (11 km)

Bobrovichi    (11 km)

Korannaya    (11 km)

Krai    (11 km)

Svyataya Volya    (11 km)

Ozarichi    (12 km)

Vygonoshchi    (12 km)

Vyhanashchy    (12 km)

Klyatnaya    (13 km)

Vyalikaya Hats    (13 km)

Sakalowka    (14 km)

Goshcha    (15 km)

Khvorosno    (15 km)

Valishcha    (15 km)

Rechki    (16 km)

Vyado    (16 km)

Trostyanka    (18 km)

Vul ka Lawskaya    (18 km)

Abrova    (19 km)

Obrovo    (19 km)

Shpanovka    (19 km)