WorldPOI

All the World's Points of Interest!

Argō

Fayz abad  |  BadakhshanOther locations nearby

Hazār Mīshī    (2 km)

Mowz e Chihil Kapah    (2 km)

Chihil Kapah    (3 km)

Dihqān Khānah    (3 km)

Paytwān    (3 km)

Injār    (4 km)

Puchuq    (4 km)

Āq Būrīā    (5 km)

Gandah Chashmah    (5 km)

Īshak Kītī    (5 km)

Khāksārī    (5 km)

Kūwakī    (5 km)

Chahār Darah    (6 km)

Khwājah Ishtil    (6 km)

Qaylah Darah    (6 km)

Qōsh Qishlāq    (6 km)

Shāh Mārī    (6 km)

Arghund    (7 km)

Ayran Shāh    (7 km)

Bōynah Qarah    (7 km)

Kōr Chashmah    (7 km)

Malwāy Darah    (7 km)

Malwāy Darreh    (7 km)

Maydah Dōgh Ghalaţ    (7 km)

Pōst Khōr    (7 km)

Ūtranch e Āb e Bārīk    (7 km)

Ayshānān    (8 km)

Darkhān    (8 km)

Jowāzak    (8 km)

Bakht e Shāh    (9 km)

Chinār    (9 km)

Deh Dā ī    (9 km)

Ghūzik Darah    (9 km)

Shamar    (9 km)

Shatak    (9 km)

Alī Mangū    (10 km)

Bāgh e Shāh    (10 km)

Chingā    (10 km)

Chirgābī    (10 km)

Khōshbā ī Darah    (10 km)

Kūrī    (10 km)

Qarah Mughul    (10 km)

Qōsh Kham    (10 km)

Ţōgh Darah    (10 km)

Ţūrugh    (10 km)

Batāsh    (11 km)

Bāy Mālasī    (11 km)

Deh Magas    (11 km)

Hazārah ye Dēwānah    (11 km)

Khwāb Sārī    (11 km)

Kōh e Mūrkhōr    (11 km)

Taghā Chūk    (11 km)

Hazārah ye Gāwī    (12 km)

Ītārchī ye Bālā    (12 km)

Jatah    (12 km)

Ūzūn Qōl    (12 km)

Ābsītī    (13 km)

Barlās e Wakhī    (13 km)

Chapah    (13 km)

Darah ye Chirik    (13 km)

Īsārī    (13 km)

Katah Qishlāq    (13 km)

Kuhnah Qishlāq    (13 km)

Ţāqchah Darah    (13 km)

Yās    (13 km)

Ayrgī Tāl    (14 km)

Chak e Abdul    (14 km)

Chatrāq    (14 km)

Darah ye Jānī    (14 km)

Darah ye Khitik    (14 km)

Dōgh Ghalaţ e Darāyim    (14 km)

Gāwakī    (14 km)

Gaz e Kayl    (14 km)

Lāyāwah    (14 km)

Qarah Qūzī    (14 km)

Āfāqī    (15 km)

Būchī    (15 km)

Dāshmandān    (15 km)

Imtalah    (15 km)

Ītārchī ye Pā īn    (15 km)

Kurgīān    (15 km)

Langar    (15 km)

Mōrchik    (15 km)

Pas e Jar    (15 km)

Pingānī    (15 km)

Sarāy Darah    (15 km)

Urūsak    (15 km)

Garow    (16 km)

Khāspak    (16 km)

Mīr Bāqī    (16 km)

Qarlugh Qurōgh    (16 km)

Shōrābak    (16 km)

Tūt Būlāq    (16 km)

Yaylāq e Sangī    (16 km)

Gharjī    (17 km)

Gōr Kūshān    (17 km)

Ishkāshān    (17 km)

Kamunistān    (17 km)

Khandān Shahr    (17 km)

Kōlābī    (17 km)

Malangān    (17 km)

Qadam    (17 km)

Samatī    (17 km)

Ūgar e Pā īn    (17 km)

Zayr e Kōtal    (17 km)

Alānī    (18 km)

Āshē    (18 km)

Chakōlch    (18 km)

Deh Zindān    (18 km)

Kākān    (18 km)

Kham e Awal    (18 km)

Khwājah ye Bāgh    (18 km)

Rubāţ    (18 km)

Sar Ghalah    (18 km)

Shām Qārchī    (18 km)

Spīn Gāw    (18 km)

Ālūchah Būlāq    (19 km)

Dahānah ye Āb    (19 km)

Deh Bāzār    (19 km)

Hazārah ye Darah ye Bāgh    (19 km)

Kandaylān    (19 km)

Narman Gāw    (19 km)

Ūgar e Bālā    (19 km)

Deh e Kalān    (20 km)

Deh e Zindān    (20 km)

Far Ghambōl    (20 km)

Gajī    (20 km)

Gaylakī    (20 km)

Kulūkh Kān    (20 km)

Sabzi Bahar    (20 km)

Tarfī Kēl    (20 km)

Tōzh Darah    (20 km)

Zīn Darah    (20 km)


Landmarks nearby

Zīārat e Qalāt e Shaykh    (19 km)